Verhoog je winst met 47% door betere interne communicatie*

WE HELP YOU GET RESULTS FROM YOUR EVENT

Verhoog je winst met 47% door betere interne communicatie*

Zowel franchisegever als franchisenemer spelen een belangrijke rol in het succes van het totale franchisebedrijf. Maar hoe zorgt de franchisegever ervoor dat zijn franchisenemer gemotiveerd blijft om het bedrijf succesvol te maken? Het zijn tenslotte niet alleen het product, de prijs en de plaats die het succes van de formule bepalen. Het zijn de mensen die het moeten doen.

De meeste franchiseformules besteden veel aandacht, tijd en geld aan externe communicatie met als doel de omzet te verhogen, terwijl men interne communicatie beschouwt als een noodzakelijke kostenpost.

Echter, met interne communicatie die er bewust op is gericht om franchisenemers te motiveren en betrokken te maken, vergroot je de kansen om de omzet te verhogen aanzienlijk.


Onderzoek van Harvard Business Review toont aan dat betrokkenheid en motivatie positief werkt op het functioneren van medewerkers en bedrijfsresultaten kan doen stijgen met 47%

Wil je als franchiseformule succes maximaliseren, dan moet maximale effectiviteit van de interne communicatie ook een strategische doelstelling van de organisatie zijn.

Het interne communicatieplan moet een meetbaar doel hebben dat staat voor een gezamenlijk succes van alle betrokken partijen. Vanzelfsprekend moet het plan consequent worden uitgevoerd en indien nodig in overleg aangepast bij voortschrijdend inzicht.

Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat je interne communicatie optimaal effectief maakt door het interactief te maken. Gebruik dus de beschikbare moderne communicatiemiddelen, zodat alle betrokkenen op elk moment en vanaf iedere plaats kunnen deelnemen aan het gesprek.

De gekozen structuur en processen voor de interne communicatie moeten nauwkeurig zijn afgestemd op de volgende (sub)doelen of zogenoemde

  • Vergroten van motivatie en betrokkenheid. Goede en regelmatige updates bevorderen motivatie en betrokkenheid. Ook waardering van prestaties en luisteren naar suggesties van franchisenemers zorgen ervoor dat mensen zich een gewaardeerd onderdeel van de onderneming voelen. En zich ook zo gaan gedragen.
  • Verminderen van angst en frustraties. Onzekerheid en machteloosheid voeden angst en frustratie. Om dit te voorkomen zijn regelmatige updates noodzakelijk terwijl er continu goed geluisterd moet worden naar ideeën en suggesties uit het veld. Laat je franchisenemers niet in de kou staan. Houd het contact warm en zorg ervoor dat ze zich gesteund voelen door de hele franchise ‘familie’. Samen problemen oplossen en successen vieren, draagt bij aan het verhogen van de resultaten van de hele organisatie.

Effectieve interne communicatie kenmerkt zich in de uitvoering door:

  • Eenvoud. Gebruiksgemak is vereist en het communicatiesysteem werkt alleen als het voor alle betrokkenen eenvoudig is in het gebruik.
  • Opleiding en kennisvergroting. De franchisegever moet een trainingsprogramma bieden waarvan de franchisenemer en zijn medewerkers op ieder gewenst moment en vanaf elke plaats kunnen profiteren. Dit draagt ook bij aan eenheid en saamhorigheid.
  • Transparantie en flexibiliteit. De franchisegever moet transparant en tijdig communiceren over beslissingen die de franchisenemer raken en eerlijk antwoord geven op vragen en opmerkingen.  De franchisenemer moet zich vrij voelen om zijn kennis uit het veld te delen, omdat zijn ideeën de totale formule succesvoller kunnen maken.
  • Doelstellingen en meetbaarheid. Communicatie zonder meetbare doelstellingen is bijna gedoemd te mislukken. Je kunt alleen beter worden als je resultaten meet en rapporteert ter evaluatie zodat gewenste aanpassingen kunnen worden gemaakt.
  • Consistentie. Het communicatiesysteem moet zo ingericht worden dat franchisenemers zich als een integraal onderdeel van het proces gaan voelen. En de aanpak moet voor iedereen heel duidelijk en logisch zijn, en passen bij de aard van de franchiseformule. Als een franchisenemer wijzigingen doorvoert in het systeem moeten die ook logisch aansluiten bij de huidige situatie, anders haakt de franchisenemer af. Daarmee voorkom je sentimenten als “Waar zijn ze nu weer mee bezig op het hoofdkantoor?”

Om de succesfactor motivatie en betrokkenheid van franchisenemers te vergroten is dus niet alleen aansluiting op de inhoud van de franchiseovereenkomst belangrijk. Pas met Regelmatige Interactieve Transparante communicatie krijg je iedereen écht op de rit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *